GASMARKNADEN

Den svenska naturgasledningen började leverera gas 1985. Ledningen, som går längs västkusten, sträcker sig idag från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr. Globalt svarar naturgas för 25% av energiförsörjningen. Motsvarande siffra för Sverige är cirka 3%.

Traditionellt kommer den svenska naturgasen från de danska gasfälten och gaspriset har varit kopplat till oljepriset. Sedan 2010 finns det möjlighet att köpa gas från ett antal olika gasbörser.

Utvecklingen av olika gasbörser har lett till att svenska förbrukare kan välja mellan gas från gasbörser i till exempel Danmark (NPG), Tyskland (NCG) och Holland (TTF). Precis som på elmarknaden väljer du antingen ett rörligt gaspris (spotpris) eller ett fast gaspris (terminsmarknaden).